Duroferon

Järnbristanemi är blodbrist (anemi) som orsakas av för låga järnnivåer i blodet. Detta innebär att kroppen har ett för lågt antal röda blodkroppar och/eller för låga nivåer av det syrebindande ämnet hemoglobin. Om du misstänker att du har låga järnnivåer, ta kontakt med din läkare eller barnmorska.

Läs mer om Duroferon på www.duroferon.se