Nezeril

Nezeril är ett avsvällande läkemedel som används för att lindra nästäppa vid förkylning. Det verkar snabbt och effektivt även i liten mängd. Nezeril finns för barn och vuxna – både som näsdroppar och som spray. Fri från konserveringsmedel.

Nezeril 0,25 mg/ml och 0,5 mg/ml är nässprayer/näsdroppar som innehåller oximetazolinhydroklorid. De är receptfria läkemedel för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning. Skall inte användas mer än 10 dagar i följd. Läs alltid bipacksedeln noga innan användning. Omega Pharma Nordic AB.
 
För mer information, se www.fass.se.