NiQuitin

NiQuitin är ett receptfritt läkemedel som används för rökavvänjning. Målet för behandlingen är att tobaksanvändningen ska upphöra permanent. NiQuitin bör företrädesvis användas i kombination med ett rökavvänjningsprogram.

För mer information om NiQuitin, se www.niquitin.se.

NiQuitin (nikotin) finns som sugtablett, medicinskt tuggummi och som depotplåster. 18 års åldersgräns gäller vid köp av receptfria nikotinprodukter. Gravida bör rådfråga läkare. Läs  bipacksedeln noga innan användning. 
Omega Pharma Nordic AB, Tel: 08-59 00 29 00