Panodil

Panodil är ett receptfritt läkemedel som innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.

För mer information om Panodil, se www.fass.se

Panodil (paracetamol) finns som Panodil® 500 mg tabletter,  Panodil® Zapp 500 mg tabletter, Panodil®Brus 500 mg brustabletter och pulver till oral lösning i dospåse, 24 mg/ml oral lösning, 60 mg, 125 mg och 250 mg suppositorier. 
Panodil® Brus och Panodil® Zapp är inte lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Använd inte Panodil® till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Läs bipacksedeln noga innan användning. Omega Pharma Nordic AB, Tel: 08-59 00 29 00