Quilla Simplex

Quilla Simplex är ett receptfritt läkemedel som har en slemlösande och hostbefrämjande effekt.
 
För mer information om Quilla Simplex, se www.fass.se
 
Quilla Simplex (ammoniumklorid 30 mg, kvillajaextrakt 5 mg) finns som oral lösning. Läs  bipacksedeln noga innan användning. 
ACO Hud Nordic AB, Tel: 08-59 00 29 00