Återvinningsguide

På Perrigo arbetar vi på så många sätt vi kan för att vara så miljövönliga som möjligt. Därför är det för oss sjävklart att bara använda förpackningar som kan återvinnas och att ge tydlig information om hur våra förpackningar återvinns på bästa sätt.

När du använt din produkt, och förpackningen är helt tömd är det dags för förpackningen att fortsätta göra nytta i ett kretslopp där den på lämpligast sätt återvinns till energi som kan värma bostäder, eller nytt material som kan bli till nya förpackningar eller helt andra produkter.

Genom att här berätta om förpackningar och återvinning vill vi inspirera och motivera till att fler förpackningar förs in i återvinningskretsloppet.

Klicka på respektive förpackningstyp för att se hur den ska sorteras:

Olika förpackningstyper kräver olika typer av återvinning.