Återvinningsguide

Kartonger och bipacksedlar

  Kartonger och bipacksedlar
  • Kartonger sorteras som pappersförpackning.
  • Bipacksedlar sorteraras som tidningspapper.

Ur ett miljöperspektiv är papper och pappersbaserade förpackningar bra materialval. Papprets ursprung är från naturen, det går att återvinna, återanvända och har ett högt energivärde vid energiutvinning. Kartongmaterial finns i en mängd olika kvaliteter, med till exempel olika styrkor och tryckbarhet. Även kartongförpackningens konstruktion påverkar hur tålig förpackningen blir. 

Genom att packa en produkt i en extrakartong, skyddas känsliga förpackningar från transportskador, fler produkter tål att staplas och transporteras på en pall och kanske kan förpackningen som ligger i kartongen göras med mindre materialåtgång.


Klicka på respektive förpackningstyp för att se hur den ska sorteras:

Olika förpackningstyper kräver olika typer av återvinning.