Återvinningsguide

Metallflaskor

  Metall

De metallflaskor som finns i Omega Pharmas sortiment är så kallade aerosolflaskor. Korken består av plast. I aerosolflaskor är det en gas som driver ut produkten. När förpackningen inte längre pyser då man trycker på pumpen, är den helt tömd och kan lämnas till återvinning.

Tömd förpackning sorteras som:

– Metallflaskan sorteras som metallförpackning.
– Den löstagbara hatten och applikatorn på pumphuvudet sorteras som plastförpackning.

Låg flaskan i en kartong då du köpte den?

Läs här om hur du återvinner kartong Omega Pharmas förpackningar

Klicka på respektive förpackningstyp för att se hur den ska sorteras:

Olika förpackningstyper kräver olika typer av återvinning.

Vad betyder aerosol?

Aerosol syftar på en blandning av gas och partiklar. I en aerosolförpackning används gasen för att driva ut produkten (partiklarna) ur förpackningen.