Återvinningsguide

Även om det främst är innehållet du vill åt, har också förpackningen en viktig uppgift. Den ska bland annat informera om produktens innehåll och användning, skydda innehållet under transport och förvaring samt underlätta användandet av produkten.

När du använt din Omega Pharma-produkt, och förpackningen är helt tömd ska du inte slänga den i de vanliga hushållssoporna. Istället är det dags för förpackningen att fortsätta göra nytta i ett kretslopp, där den på lämpligaste sätt återvinns till energi eller nytt material. Energi som kan värma bostäder eller material som kan bli till nya förpackningar eller helt andra produkter. På Omega Pharma ser vi det som en självklarhet att bidra med vår kunskap om hur du återvinner våra förpackningar på ett enkelt och riktigt sätt. Genom att här berätta om förpackningar och återvinning, vill vi inspirera och motivera till att fler förpackningar förs in i återvinningskretsloppet.

Omega Pharmas förpackningar

Klicka på respektive förpackningstyp för att se hur den ska sorteras:

Olika förpackningstyper kräver olika typer av återvinning.